• МБАЛ - Търговище
    • Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище”АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности. През годините лечебното заведение се развива до сегашния си вид. Историята на здравеопазването има своите дълбоки корени в Търговище.